I. Szervezeti, személyzeti adatok

I.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, központi elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

I.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

I.3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

I.4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

I.5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

I.6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

I.7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

I.8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

I.9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

I.10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

I.11. A közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II.1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Közhasznú megállapodás 2021.12.16
Feltöltve: 2022.01.12 Archiválva: 2022.06.15

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 2020
Feltöltve: 2020.02.12 Archiválva: 2022.04.01

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 2020 mellékletek
Feltöltve: 2020.02.12 Archiválva: 2022.04.01

Hírös Sport Nonprofit Kft. alapító okirat módosítás 2020.02.11.
Feltöltve: 2020.03.02 Archiválva: 2022.01.18

Közhasznú megállapodás 2018.12.01
Feltöltve: 2018.12.01 Archiválva: 2022.01.14

Szervezeti és Működési Szabályzat 2018
Feltöltve: 2018.12.01 Archiválás: 2022.01.04

II.2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

II.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

II.4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges információk

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

II.5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Közhasznú megállapodás 2021.12.16
Feltöltve: 2022.01.12 Archiválva: 2022.06.15

II.6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

II.7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Nyilvános kiadványok
Feltöltve: 2019.04.01 Archiválva: 2021.09.28

II.8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei

Felügyelő Bizottság Határozat 2023.02.14. 

Feltöltve: 2023.02.15. Archiválva: 2023.05.04.

Felügyelő Bizottság Jegyzőkönyv 2023.02.14. 

Feltöltve: 2023.02.15. Archiválva: 2023.05.04.

Felügyelő Bizottsági Határozat 2022.02.07
Feltöltve: 2022.02.08

Felügyelő Bizottsági Határozat 2021.12.06
Feltöltve: 2021.12.06 Archiválva: 2022.02.08

Felügyelő Bizottsági Határozat 2021.09.20.
Feltöltve: 2021.09.20 Archiválva: 2021.12.06

Felügyelő Bizottsági határozat 2021.05.17
Feltöltve: 2021.05.17 Archiválva: 2021.09.20

Felügyelő Bizottsági határozat 2020.12.09
Feltöltve: 2020.12.10 Archiválva: 2021.02.23

II.9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

II.10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Jelenleg nem áll rendelkezésre ilyen adat.

II.11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
II.12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

II.13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

II.14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés 2021. IV. negyedév
Feltöltve: 2022.04.19 Archiválva: 2022.09.15

Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés 2021. IV. negyedév
Feltöltve: 2022.04.19 Archiválva: 2022.09.15

Negyedéves munkaügyi jelentés 2022 I. negyedév
Feltöltve: 2022.04.19 Archiválva: 2022.09.15

Éves jelentés a beruházások összetételéről 2020
Feltöltve: 2022.01.19 Archiválva: 2022.04.19

Éves beruházásstatisztikai jelentés 2019
Feltöltve: 2020.04.15 Archiválva: 2022.04.19

Adatszolgáltatás az egyéni bérekről és keresetekről 2020. október
Feltöltve: 2021.04.15 Archiválva: 2022.04.19

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés 2021. IV. negyedév
Feltöltve: 2022.01.20 Archiválva: 2022.04.19

Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés 2021. IV. negyedév
Feltöltve: 2022.01.20 Archiválva: 2022.04.19

Éves munkaügyi jelentés 2020
Feltöltve: 2021.04.15 Archiválva: 2022.01.24

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés 2021. II. negyedév
Feltöltve: 2021.10.15 Archiválva: 2022.01.20

Éves jelentés a beruházások összetételéről 2019
Feltöltve: 2021.04.15 Archiválva: 2022.01.19

Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés 2021. III. negyedév
Feltöltve: 2021.10.15 Archiválva: 2022.01.15

Negyedéves munkaügyi jelentés 2021. III. negyedév
Feltöltve: 2021.10.15 Archiválva: 2022.01.15

Éves beruházásstatisztikai jelentés 2019
Feltöltve: 2020.04.01 Archiválva: 2021.11.12

Munkaerőköltség-felvétel 2019
Feltöltve: 2020.07.15 Archiválva: 2021.11.12

Jelentés a fürdők forgalmáról 2019 Élményfürdő
Feltöltve: 2020.07.15 Archiválva: 2021.11.12

Éves jelentés a beruházás összetételéről 2019.
Feltöltve: 2020.04.15 Archiválva: 2021.11.12

Negyedéves munkaügyi jelentés 2021. II. negyedév
Feltöltve: 2021.07.15 Archiválva: 2021.10.15

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés 2020. IV. negyedév
Feltöltve: 2021.04.15 Archiválva: 2021.10.15

Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés 2020. IV. negyedév
Feltöltve: 2021.04.15 Archiválva: 2021.10.15

Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit szervezetek tevékenységéről 2019
Feltöltve: 2020.07.15 Archiválva: 2021.07.15

Jelentés a fürdők forgalmáról 2019 Kecskeméti Fürdő
Feltöltve: 2020.07.15 Archiválva: 2021.07.15

Székhely és Telepi adatok 2019
Feltöltve: 2020.07.15 Archiválva: 2021.07.15

Éves teljesítménystatisztikai jelentés 2019
Feltöltve: 2020.07.15 Archiválva: 2021.07.15

Negyedéves munkaügyi jelentés 2021. I. negyedév
Feltöltve: 2021.04.15 Archiválva: 2021.07.15

Negyedéves munkaügyi jelentés 2020. IV. negyedév
Feltöltve: 2021.04.15 Archiválva: 2021.07.15

Negyedéves munkaügyi jelentés 2020. I. negyedév
Feltöltve: 2020.04.15 Archiválva: 2021.01.15

II.15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adatai

Adatvédelmi jelentés 2020
Feltöltve: 2021.01.28 Archiválva: 2022.01.26

II.16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

II.17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

II.18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

II.19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája, valamint az újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

II.20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

II.21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

II.22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

II.23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése...

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

II.24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

II.25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, vagy kötelező erővel bíró dokumentum, amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadattal összefüggő költségek saját bevételből való fedezését írja elő

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

III.1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

2020. évi számviteli beszámoló
Feltöltve: 2021.07.15 Archiválva: 2022.05.12

2019. évi üzleti terv
Feltöltve: 2019.05.20 Archiválva: 2020.05.29

2019 évi beszámolóhoz kiegészítő melléklet
Feltöltve: 2020.05.29 Archiválva: 2021.07.15

Mérleg 2019 Hírös Sport Nonprofit Kft.
Feltöltve: 2020.05.29 Archiválva: 2021.07.15

Közhasznúsági melléklet
Feltöltve: 2020.05.29 Archiválva: 2021.07.15

374_2020. (V.25.) Határozat
Feltöltve: 2020.05.29 Archiválva: 2021.07.15

Eredménykimutatás 2019 Hírös Sport Nonprofit Kft.
Feltöltve: 2020.05.29 Archiválva: 2021.07.15

2018. évi számviteli beszámoló
Feltöltve: 2019.05.20 Archiválva: 2020.05.29

Kiegészítő melléklet a 2018. évi beszámolóhoz
Feltöltve: 2019.05.20 Archiválva: 2020.05.29

Közhasznúsági melléklet a 2018. évi éves beszámolóhoz
Feltöltve: 2019.05.20 Archiválva: 2020.05.29

2017. évi számviteli beszámoló
Feltöltve: 2018.06.07 Archiválva: 2019.05.20

2018. évi üzleti terv
Feltöltve: 2018.04.06 Archiválva: 2019.05.20

2016. évi beszámoló
Feltöltve: 2017.04.13 Archiválva: 2018.06.07

2017. évi üzleti terv
Feltöltve: 2017.04.13 Archiválva: 2018.04.06

2015. évi beszámoló
Feltöltve: 2016.05.31 Archiválva: 2017.04.13

2016. évi üzleti terv
Feltöltve: 2016.05.31 Archiválva: 2017.04.13

2015. I. félévi beszámoló
Feltöltve: 2015.08.15 Archiválva: 2016.05.31

2015. évi üzleti terv
Feltöltve: 2015.05.18 Archiválva: 2016.05.31

2014. évi beszámoló
Feltöltve: 2015.05.15 Archiválva: 2016.05.31

2014. évi üzleti terv
Feltöltve: 2014.06.27 Archiválva: 2015.05.18

2013. évi beszámoló
Feltöltve: 2014.05.19 Archiválva: 2015.05.15

2013. I. félévi beszámoló
Feltöltve: 2013.10.24 Archiválva: 2014.05.19

2012. évi beszámoló
Feltöltve: 2013.05.30 Archiválva: 2014.05.19

2013. évi üzleti terv
Feltöltve: 2013.05.30 Archiválva: 2014.06.27

III.2. Alkalmazottak és vezető tisztségviselők létszáma és személyi juttatása

Közérdekű adatszolgáltatás 2021. IV. negyedév
Feltöltve: 2022.01.14 Archiválva: 2022.04.19

Közérdekű adatszolgáltatás 2021. III. negyedév
Feltöltve: 2021.10.15 Archiválva: 2022.01.14

Közérdekű adatszolgáltatás 2021. II. negyedév
Feltöltve: 2021.07.15 Archiválva: 2021.10.15

Közérdekű adatszolgáltatás 2021. I. negyedév
Feltöltve: 2021.04.15 Archiválva: 2021.07.15

Közérdekű adatok 2020 IV. negyedév
Feltöltve: 2021.01.15. Archiválva: 2021.04.14

Közérdekű adatszolgáltatás 2020. III. negyedév
Feltöltve: 2020.10.15 Archiválva: 2021.01.15

Közérdekű adatszolgáltatás 2020. II. negyedév
Feltöltve: 2020.07.15 Archiválva: 2020.10.15

Közérdekű adatszolgáltatás 2020. I. negyedév
Feltöltve: 2020.04.15 Archiválva: 2020.07.15

III.3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

III.4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő szerződések

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

III.5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

III.6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására fordított 5 millió forintot meghaladó kifizetések

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

III.7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

III.8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

2009 ÉVI CXXII. TÖRVÉNY SZERINTI KÖZZÉTÉTEL

2009 évi CXXII. törvény szerinti közzététel

Bérek és juttatások közzététele 2024.01.02
Feltöltve: 2024.01.02. Archiválva: 2024.01.22. 

Bérek és juttatások közzététele 2022.06.13
Feltöltve: 2022.06.13 Archiválva: 2022.06.13

Bérek és juttatások közzététele 2022.01.14
Feltöltve: 2022.01.14

Bérek és juttatások közzététele 2021.11.02
Feltöltve: 2021.11.02 Archiválva: 2022.01.14

Bérek és juttatások közzététele 2021.08.02
Feltöltve: 2021.08.02 Archiválva: 2021.10.29

Bérek és juttatások közzététele 2021.02.11
Feltöltve: 2021.02.11 Archiválva: 2021.08.02

Bérek és juttatások közzététele 2020.07.15
Feltöltve: 2020.07.15 Archiválva: 2021.02.12