2, Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú melléklete szerinti általános közzétételi lista

A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendeletnek is megfelelnek az általános közzétételi lista szerinti adatokat tartalmazó közzétételi egységben közzétett adatok.

2, Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II.1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
II.2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

II.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

II.4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges információk

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

II.5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
II.6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai
II.7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

II.8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei
II.9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

II.12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

II.13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve
II.14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 

2021 éves energetikai szakreferensi riport 1748
Feltöltve: 2022.05.18

Negyedéves munkaügyi jelentés 2022. II. negyedév
Feltöltve: 2022.07.15

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés 2022 II. negyedév
Feltöltve: 2022.07.15

Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés  2022. II negyedév
Feltöltve: 2022.07.15

Anyagok és szolgáltatások felhasználása 2020
Feltöltve: 2021.07.15

Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a környezetvédelmi beruházásokról 2021
Feltöltve: 2022.07.15

Jelentés a fürdők forgalmáról 2021
Feltöltve: 2022.07.15

Jelentés a fürdők forgalmáról Kecskeméti Élményfürdő és Csúszdapark 2021
Feltöltve: 2022.07.15

Munkaerőköltség-felvétel 2021
Feltöltve: 2022.07.15

Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit szervezetek tevékenységéről 2021
Feltöltve: 2022.07.15

Székhely és Telepi adatok 2021
Feltöltve: 2022.07.15

Adatszolgáltatás az egyéni bérekről és keresetekről 2021. október
Feltöltve: 2022.04.19

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés 2021. IV. negyedév
Feltöltve: 2022.04.19

Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés 2021. IV. negyedév
Feltöltve: 2022.04.19

Negyedéves munkaügyi jelentés 2022 I. negyedév
Feltöltve: 2022.04.19

Éves beruházásstatisztikai jelentés 2021
Feltöltve: 2022.04.19

Éves jelentés beruházások összetételéről 2021
Feltöltve: 2022.04.19

Éves teljesítménystatisztikai jelentés 2021
Feltöltve: 2022.04.19

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
Feltöltve: 2018.12.01

II.15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adatai

Adatvédelmi jelentés 2021
Feltöltve: 2022.01.26

II.16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

II.17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

II.18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

II.19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája, valamint az újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

II.20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

II.21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

II.22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

II.23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapo

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

II.24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege
II.25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, vagy kötelező erővel bíró dokumentum, amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadattal összefüggő költségek saját bevételből való fedezését írja elő

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.