A Hírös Sport Nonprofit Kft. nyilvános, többfordulós pályázatot ír ki a Homokbányán található Bringapark 5 éves határozott idejű üzemeltetésének bérlete tárgyában.

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

A Hírös Sport Nonprofit Kft (6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/A.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 24. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontja alapján nyilvános, többfordulós pályázatot ír ki a Kecskemét 21929 hrsz. alatt felvett, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 1/1 tulajdoni hányadában és a Hírös Sport Nonprofit Kft. üzemeltetésében álló, a pályázati kiírásban részletesen ismertetett „Bringapark” (6000 Kecskemét Agyag utca – Homokbánya) ingatlan 5 év határozott idejű bérlete tárgyában.

A pályázat kiírása és értékelése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. (VI.27.) önkormányzati rendeletében meghatározott formában történik.

Pályázatot nyújthat be természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó).

A bérleti díj a Vagyonrendelet 25. § (3) bekezdésének megfelelően kerül meghatározásra.

A pályázatokat legkésőbb 2022. március 3. napján 12 óráig személyesen kell egy eredeti, két másolati, és egy elektronikus példányban benyújtani a Hírös Sport Nonprofit Kft-nél (6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/A.), személyesen az ügyvezetői titkárságon. Az ajánlatokat érvényesen benyújtani személyesen, zárt borítékban „Bringapark bérbevétele” jeligével lehet. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét, valamint a következőket: „Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!”

Részletes pályázati kiírás igényelhető a Hírös Sport Nonprofit Kft (6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/A.) ügyvezetői titkárságán, vagy letölthető INNEN.

A pályázat kiírója a Vagyonrendelet 28. § (2) bekezdése szerint fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

Kecskemét, 2022. január 27.