A Hírös Sport Nonprofit Kft. nyilvános, többfordulós pályázatot ír ki a Széktói Tenisztelep 3+2 éves határozott idejű bérlete tárgyában.

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

Hírös Sport Nonprofit Kft (6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/A.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 24. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontja alapján nyilvános, többfordulós pályázatot ír ki a Kecskemét 10202/2 hrsz. alatt felvett, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 1/1 tulajdoni hányadában és a Hírös Sport Nonprofit Kft. üzemeltetésében álló, a pályázati kiírásban részletesen ismertetett „Széktói Tenisztelep” (6000 Kecskemét Olimpia utca 3.) ingatlanrész 3+2 év határozott idejű bérlete tárgyában.

A pályázat kiírása és értékelése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. (VI.27.) önkormányzati rendeletében meghatározott formában történik.

Pályázatot nyújthat be a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó).

A bérleti díj a Vagyonrendelet 25. § (3) bekezdésének megfelelően kerül meghatározásra.

A pályázatokat legkésőbb 2021. március 25. napján 12 óráig személyesen kell egy eredeti, két másolati és egy elektronikus példányban benyújtani a Hírös Sport Nonprofit Kft-nél (6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/A.), személyesen az ügyvezetői titkárságon. Az ajánlatokat érvényesen benyújtani személyesen, zárt borítékban „Széktói Tenisztelep bérbevétele” jeligével lehet. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét, valamint „Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt.!”

Részletes pályázati kiírás igényelhető a Hírös Sport Nonprofit Kft (6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/A.) ügyvezetői titkárságán, vagy letölthető INNEN.

A pályázat kiírója a Vagyonrendelet 28. § (2) bekezdése szerint fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

Kecskemét, 2021. február 23.