A Hírös Sport Nonprofit Kft. nyilvános, többfordulós pályázatot ír ki a Kecskeméti Fürdő fitnesstermének 5 éves határozott idejű bérlete tárgyában.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pályázatot nyújthat be természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó).

A pályázó ellenszolgáltatásra vonatkozó ajánlatát az általa készíttetett forgalmi értékbecslésre, vagy más objektív szempontok szerint összeállított, visszaellenőrizhető értékadatokra épülő költség-haszon elemzésre is alapozhatja, melyet üzemeltető felülvizsgáltat.

A pályázatokat legkésőbb 2021. december 27. napján 12 óráig személyesen kell egy eredeti, két másolati és egy elektronikus példányban benyújtani a Hírös Sport Nonprofit Kft-nél (6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/A.), személyesen az ügyvezetői titkárságon. Az ajánlatokat érvényesen benyújtani személyesen, zárt borítékban „Kecskeméti Fürdő Fitnessterem bérbevétele” jeligével lehet. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét, valamint „Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!”

Részletes pályázati kiírás igényelhető a Hírös Sport Nonprofit Kft (6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/A.) ügyvezetői titkárságán vagy letölthető INNEN.

A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

Kecskemét, 2021. november 22.